Certifikáty

Certifikáty

SK AEOF 600020092900126

Certifikácia FSC® – licenčný kód FSC-C101711


Schválený hospodársky subjekt (AEO)

Ako držiteľ povolenia AEO môžeme deklarovať, že sme bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. 

Sme spoľahlivým obchodným partnerom, nielen pre svojich existujúcich obchodných partnerov, sme ním dnes už i pre našich budúcich obchodných partnerov.

Naša spoločnosť je držiteľom AEO – TYP F.

Skutočnosť, že naša spoločnosť disponuje povolením AEO, je možné overiť na internetovej stránke Európskej Komisie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eos_home.jsp?Lang=en

Certifikácia FSC® – licenčný kód FSC-C101711

Spoločnosť spĺňa všeobecné požiadavky na FSC spracovateľský reťazec podľa požiadaviek štandardu FSC-STD-40-004-V03-02. Je držiteľom certifikátu FSC.

Pravdepodobne ste sa už stretli s označením FSC na nábytku, výrobkov z dreva, či detských drevených hračkách. Certifikát FSC totiž označuje výrobky, ktoré pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Zaručuje, že drevo bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne.