Odbyt

Odbyt

Neodmysliteľnou súčasťou správneho fungovania každého výrobného podniku je zabezpečiť, aby sa finálny produkt dostal vždy načas ku konečnému spotrebiteľovi. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutná súčinnosť viacerých oddelení a súhra viacerých aspektov. Práve touto vzájomnou kooperáciou sa oddelenie odbytu snaží zabezpečiť, aby každý zákazník dostal svoj tovar v požadovanom čase, vo vysokej kvalite a popri tom všetkom za dostupnú cenu.

Úspešnosť našej práce úzko súvisí s presnými a predovšetkým správne načasovanými informáciami o požiadavkách našich zákazníkov. Naším dlhodobým cieľom je zabezpečiť zákazníkom výrobky včas a v požadovanej kvalite.