Kontakt

Kontakt

Fakturačná adresa:
Ekoltech spol. s r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

 

Dodacia adresa:
Ekoltech spol. s r.o.
Šávoľská cesta 62
986 12 Fiľakovo

Tel: +421 (0)47/333 71 50

Odbyt Tel: +421 (0)47/333 71 51

Mail: ekoltech[at]ekoltech.sk

Sekretariát:

Alena Antaličová
alena.antalicova@ekoltech.sk
+421 (0)47/333 71 50 - klapka 5

Výrobný riaditeľ:

Štefan Bialonček
stefan.bialoncek@ekoltech.sk
+421 (0)47/333 71 50 - klapka 4

Obchodný riaditeľ:

JUDr. Ján Vrabec
j.vrabec@ekoltech.sk
+421 (0)47/333 71 50 - klapka 2

Koordinátor nákupu:

Ing. Nora Farkašová
vedúca nákupu
nora.farkasova@ekoltech.sk
+421 (0)47/333 71 50 - klapka 2

Ľudské zdroje:

Mgr. Erika Šinková
erika.sinkova@ekoltech.sk
+421 (0)47/333 71 50 - klapka 1

Registrácia žiadostí
o zamestnanie
zamestnanie@ekoltech.sk

Oddelenie kvality:

Ing. Štefan Mák
stefan.mak@ekoltech.sk
+421 908 127 897