História

História

ROK

Vznik drevospracujúceho závodu ako súčasť podniku SFINX, a.s. Vyrábali sa baliace debny, obaly, násady a rúčky z dreva, lyže atď.

ROK

Dve tretiny závodu zničené rozsiahlym požiarom

ROK

Rozšírenie výroby o vojenské výrobky počas II. sv. vojny

ROK

Znárodneniu podniku

ROK

Vznik samostatného drevospracujúceho závodu „DREVOINDUSTRIA“. Vyrábal sa školský a kuchynský nábytok a hračky. V tomto čase mal podnik okolo 1 000 zamestnancov.

ROK

Na základe rozhodnutie ministerstva vzniká samostatný národný podnik „MIER“. Výroba bola zameraná na kuchynské linky, vstavané skrine, stoly a sedacie súpravy.

ROK

Pričlenenie sa k Národnému podniku Mier Topoľčany

ROK

Zo závodu MIER vo Fiľakove vznikla akciová spoločnosť NOVONA. Popri výrobe rôznych druhov kuchynských liniek sa začal vyrábať aj spálňový, študentský, kúpeľňový nábytok a atypická výroba.

ROK

Vznikla spoločnosť NOVOFINAB, a.s., na ktorú bol v roku 1998 vyhlásený konkurz

ROK

10.8.1998 Založenie spoločnosti EKOLTECH spol. s r.o..

ROK

Začiatok spolupráce s IKEA

ROK

Ocenenie IKEA Dodávateľ roka

ROK

IKEA IWAY certifikácia

ROK

FSC certifikácia

ROK

Začiatok produkcie práškovou technológiou

ROK

Schválený hospodársky subjekt AEO