Info pre dodávateľov

Info pre dodávateľov

Nakládka kamiónov:
Po-Pi – od 6:00 do 14:00
Neskoršie nakládky možné v prípade dohody, jeden pracovný deň vopred.

Vykládka kamiónov:
Po-Pi – od 6:00 do 21:00