Vývoj nových produktov a inovácia

Vývoj nových produktov a inovácia

Vývoj nových produktov, ale aj inovácia existujúceho portfólia tvorí súčasť našej komplexnej stratégie.  Tieto činnosti predstavujú pre nás nevyhnutnosť, pri snahe udržať si konkurencieschopnosti v dynamicky meniacom sa sektore . 

Vývoj nových produktov – tvorba originálnych výrobkov, vylepšené možnosti alebo úpravy existujúcich výrobkov, ktoré zákazníci vnímajú ako nové.

Vývoj pracuje na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Celý vývoj prebieha od návrhu dizajnu, prípravy technickej dokumentácie, výberu materiálu a  konštrukčných riešení, až po zavedenie do sériovej výroby. Úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami pre zavedenie najoptimálnejších výrobných procesov vo výrobe.