Strojný úsek

Strojný úsek

Spoločnosť vyrába 100% svojej produkcie vo veľkosériovej výrobe a úsek strojného opracovania je vybavený tomu zodpovedajúcou modernou technológiou s optimalizáciou na zabezpečenie vysokej produktivity práce.

Celý výrobný proces výroby komponentov je zabezpečený od formátovania, frézovania, vŕtania a ostatných konštrukčných opracovaní moderným strojným parkom, pozostávajúcim hlavne z moderných CNC centier a vysokovýkonných strojno-technologických zariadení, umožňujúcich dosahovať vysoký stupeň kvality opracovania dielcov.