ekoltech-lakovanie

Oddelenie kvality

Oddelenie kvality

Kvalita výroby je v súčasnosti rozhodujúci fenomén podnikania. Je nielen základom komerčnej úspešnosti na trhu, ale aj nositeľom celkovej podnikateľskej prosperity, pretože v súčasnosti iba kvalitou možno zaručiť ekonomicky efektívny predaj výrobkov na konkurenčne náročných trhoch.

Našim cieľom kvality je „Splnenie požiadavky zákazníka“ a „Prekročenie očakávania našich zákazníkov“!

Požiadavky na kvalitu stúpajú v celosvetovom meradle a preto je potrebné neustále zvyšovať tiež nároky na manažment kvality. Preto sa snažíme využívať systém manažérstva kvality (SQM), ktorý je zameraný na usmerňovanie riadenia organizácie s ohľadom na kvalitu a všetko čo spôsobuje neustále zlepšovanie a zabezpečovanie požiadaviek a potreby zákazníka.

Preto sledujeme externé údaje získané od našich zákazníkov ako sú COPQ (Cost of pure quality), čo je definované ako náklady na nekvalitu, ktoré by zanikli, keby systémy a procesy pre produkty boli perfektné.
Interne sledujeme KPI (Key performance indicator), čo sú pre oddelenie kvality kľúčové ukazovatele, ako nepodarky a opravy a s tým spojené náklady.
Pomocou získaných údajov dokážeme analyzovať chybovosť na výrobkoch a následne zlepšovať všetky procesy, ktoré spomínanú chybovosť spôsobujú, prípadne môžu spôsobovať.
Neustále vyhodnocujeme riziko expedovania nezhodného výrobku zákazníkovi.

Oddelenie kvality neustále vyhodnocuje riziká vo výrobnom procese a snaží sa ich eliminovať.